Euro Premium Nail Tips - Colour 10/613 Length 22
Euro Premium Nail Tips - Colour 10/613 Length 22