Euro Premium Nail Tips - Colour 18 Length 18
Euro Premium Nail Tips - Colour 18 Length 18